Socialnämndens utskott 2020-06-16

 1. Socialnämndens utskott 2020-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer205-237
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.