Samråd om att upphäva tomtindelningar

För att förenkla hanteringen av planer och bygglov föreslås att alla inaktuella bestämmelser om tomtindelning tas bort i detaljplanerna. Förslaget innebär ingen förändring av fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar utan bara att en administrativ gräns upphör. De fastigheter som berörs finns inom detaljplanelagda områden i Härnösands tätort och en del i Älandsbro.

Handlingar i ärendet finns på:
www.harnosand.se/detaljplaneringlänk till annan webbplats och Servicecenter, Sambiblioteket plan 1

Frågor besvaras av planavdelningen
0611-34 80 00 (växel) eller planarenden@harnosand.se

Synpunkter kan lämnas senast den 24 aug till:
Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen, plan- och byggavdelningen
871 80 Härnösand
eller planarenden@harnosand.se

 1. Samråd om att upphäva tomtindelningar
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  För att förenkla hanteringen av planer och bygglov föreslås att alla inaktuella bestämmelser om tomtindelning tas bort i detaljplanerna. Förslaget innebär ingen förändring av fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar utan bara att en administrativ gräns upphör. De fastigheter som berörs finns inom detaljplanelagda områden i Härnösands tätort och en del i Älandsbro.

  Handlingar i ärendet finns på:
  www.harnosand.se/detaljplaneringlänk till annan webbplats och Servicecenter, Sambiblioteket plan 1

  Frågor besvaras av planavdelningen
  0611-34 80 00 (växel) eller planarenden@harnosand.se

  Synpunkter kan lämnas senast den 24 aug till:
  Härnösands kommun
  Samhällsförvaltningen, plan- och byggavdelningen
  871 80 Härnösand
  eller planarenden@harnosand.se