Socialnämnden enskilda 2020-06-25

 1. Socialnämnden enskilda 2020-06-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer28-51
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.