Socialnämndens utskott 2020-07-21

 1. Socialnämndens utskott 2020-07-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer238-242
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEva Nordin Silén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.