Socialnämnden enskilda 2020-08-27

 1. Socialnämnden enskilda 2020-08-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer52-58
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.