Socialnämndens utskott 2020-10-08

 1. Socialnämndens utskott 2020-10-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer292-294
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEva Nordin Silén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.