Socialnämndens uttskott 2020-11-17

 1. Socialnämndens uttskott 2020-11-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer329-356
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.