Socialnämndens utskott 2021-02-09

 1. Socialnämndens utskott 2021-02-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer16-42
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEva Nordin Silén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.