Socialnämndens enskilda 2021-03-24

 1. Socialnämndens enskilda 2021-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer1-11
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.