Socialnämndens utskott 2021-04-27

 1. Socialnämndens utskott 2021-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer109-111
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.