Socialnämndens utskott 2021-06-08

 1. Socialnämndens utskott 2021-06-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer138-167
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareAntonia Nordling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.