Socialnämndens enskilda sammanträde 2021-09-03

 1. Socialnämndens enskilda sammanträde 2021-09-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer20-26
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareAntonia Nordling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.