Budget och årsredovisning

Brunnegården

Här får du en överblick över Härnösands kommuns ekonomi och budget. Budgeten är utgångspunkten att vi ska vara en livaktig, hållbar och solidarisk kommun. Vi ska göra verklighet av våra mål och vi ska leverera rätt tjänster till medborgarna.

Kommunens budget

Vi följer upp våra mål och ekonomin flera gånger per år i våra delårsrapporter. I årsredovisningen kan du läsa om vad som hänt under hela året.

Här kan du ta del av Härnösands kommuns budget. Du kan även titta på tidigare års budgetar.

Årsplan 2021PDF (pdf, 3.9 MB)

Tidigare Budgetar

Här kan du ta del av tidigare budgetar från Härnösands kommun.

Budgetar och rapporter

Vi följer upp våra mål och ekonomin flera gånger per år i våra delårsrapporter. I årsredovisningen kan du läsa om vad som hänt under hela året.

Här kan du också ta del av Härnösands kommuns budget. Du kan även titta på tidigare års budgetar.

Gällande budget

Årsplan 2020.pdfPDF (pdf, 1.2 MB)

Tidigare budgetar

Här kan du ta del av tidigare budgetar från Härnösands kommun.

Årsredovisningar

En årsredovisning är en redovisning av en organisations ekonomi och resultat. Här kan du ta del av kommunens senaste årsredovisning samt tidigare årsredovisningar

Kommunens årsredovisning

Kommunalskatt i Härnösand

Du betalar skatt både till stat, kommun och landsting. Till Svenska kyrkan betalas en begravningsavgift och om du är församlingsmedlem betalas också en kyrkoavgift. Den kommunala skattesatsen för 2016 är 23.34 kr, en skattesats som är oförändrad sedan 2014.

I tabellen nedan hittar du storleken på din skatt

År

2020

2019

2018

Skattesats, total kommunal

34,63

34,63

34,63

Skattesats till kommun

23,34

23,34

23,34

Skattesats till region

11,29

11,29

11,29

Så här använder vi skattepengarna

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2018 på följande sätt:

  • 35 kr Vård och omsorg
  • 25 kr Skola, barn och ungdom
  • 12 kr Förskola och barnomsorg
  • 9 kr Infrastruktur, skydd m.m.
  • 7 kr Fritid och kultur
  • 5 kr Individ- och familjeomsorg
  • 2 kr Politisk verksamhet
  • 2 kr Affärsverksamhet
  • 2 kr Vuxenutbildning och övrig utbildning
  • 1 kr Särskilt riktade insatser