Kommunala hel- och delägda bolag

Organisationsschema för kommunala bolag. Kommunfullmäktige Höga Kusten destinationsutveckling AB Härnösand Energi & Miljö - HEMAB Härnösandshus Servanet Technichus

Bolagen är: