HR-avdelningen

Man med ryggsäck

HR-avdelningen ska genom stöd till chefer bidra till att Härnösands kommun är både en attraktiv och professionell arbetsgivare.

HR-avdelningens uppdrag är att arbeta strategsikt och konsultativt i frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lönebildning, lag och avtals frågor samt medarbetar- och ledarskapsutveckling.

Är du intresserad av information eller att arbeta inom kommunens bemaningspool kan du läsa mer på rekryterings- och bemanningsenheten.

Till rekryterings- och bemanningsenheten

Kontakt

HR-chef
Pernilla Unander
Telefon: 0611-34 08 00
E-post: hr-avdelningen@harnosand.se
Besöksadress
Norra kyrkogatan 3
871 80 Härnösand