Organisation

Organisationsöversikt på Härnösands kommun Överförmyndare Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelseförvaltningen Nämnder Valnämnden Revision Skolförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen

Kommunfullmäktiges ordförande
Göran Norlanderlänk till annan webbplats (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Andreas Sjölanderlänk till annan webbplats (S)

Nämndsordföranden:
Arbetslivsnämnden - Sverker Ågrenlänk till annan webbplats (KD)
Skolnämnden - Monica Fällströmlänk till annan webbplats (S)
Socialnämnden - Krister McCarty Fagerströmlänk till annan webbplats (S)
Samhällsnämnden - Knapp Britta Thyrlänk till annan webbplats (MP)

Kommundirektör: Lars Liljedahl

Förvaltningscheferna:
Kommunstyrelseförvaltningen - Lars Liljedahllänk till annan webbplats
Skolförvaltningen - Roland Bånglänk till annan webbplats
Socialförvaltningen - Mats Collinlänk till annan webbplats
Samhällsförvaltningen - Thomas Jenssenlänk till annan webbplats
Arbetslivsförvaltningen - Ingrid Nilssonlänk till annan webbplats