Organisation

Organisationsöversikt på Härnösands kommun Revision Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Nämnder Nämnder Valnämnden Överförmyndare Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunfullmäktiges ordförande
Göran Norlanderlänk till annan webbplats (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Andreas Sjölanderlänk till annan webbplats (S)

Nämndsordföranden:
Arbetslivsnämnden - Sverker Ågrenlänk till annan webbplats (KD)
Skolnämnden - Monica Fällströmlänk till annan webbplats (S)
Socialnämnden - Krister McCarty Fagerströmlänk till annan webbplats (S)
Samhällsnämnden - Knapp Britta Thyrlänk till annan webbplats (MP)

Kommundirektör: Lars Liljedahl

Förvaltningscheferna:
Kommunstyrelseförvaltningen - Lars Liljedahllänk till annan webbplats
Skolförvaltningen - Roland Bånglänk till annan webbplats
Socialförvaltningen - Mats Kollinlänk till annan webbplats
Samhällsförvaltningen - Thomas Jensenlänk till annan webbplats
Arbetslivsförvaltningen - Marcus Selinlänk till annan webbplats