Ett tryggare Härnösand

En uteservering.

Härnösand ska vara en kommun där invånare känner sig trygga. För att uppnå det arbetar vi med att analysera och förebygga risker, men vi planerar också för att hantera situationer som ändå uppkommer så att konsekvenserna blir så små som möjligt.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

I Härnösand är arbetsområdet högt prioriterat, ett av kommunens mål är att "Invånarna har god hälsa och känner sig trygga".

Många kommuner i Sverige har ett brottsförebyggande råd, BRÅ.
I Härnösand finns istället Rådet för trygghet och hälsa, rådets uppdrag är att arbeta strategiskt med det som berör folkhälsa samt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Här läser du mer om Rådet för trygghet och hälsa

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar genomförs varje år. Vilka som deltar i vandringarna kan skilja från gång till gång men vanligtvis finns representation av exempelvis kommunala politiker och tjänstemän, kommunala bolag, privata företag och ideella föreningar. Vid en trygghetsvandring sätter deltagarna på sig "trygghetsglasögon" och tittar på närmiljön och vad som påverkar upplevelsen av otrygghet och trygghet.

Här kan du ta del av den senaste trygghetsvandring som genomfördes under 2018PDF (pdf, 1.6 MB)

Vuxna på stan

Vuxna på stan är en verksamhet som ska skapa trygghet och goda relationer med vuxna för unga som befinner sig i centrala Härnösand under fredag- och lördagskvällar. I Härnösand är det vuxna från ideella föreningar och organisationer som vandrar kl. 19.00-23.00, de känns igen på de jackor de alltid bär på sig.

De som "vandrar" ges ett bidrag på 1 500 kr per tillfälle, bidraget ska gå till en aktivitet för barn eller ungdomar i föreningens regi. Vuxna på stan sker i samarbete mellan Härnösands kommun, Polisen och Domkyrkoförsamlingen.

Tänk på att ni måste anmäla er först för att bidraget ska kunna betalas ut.
Se nedan.

Prioriterade kvällar våren 2020

  • 31 januari
  • 22 februari
  • 27 mars
  • 25 april
  • 29 maj

Platser viktiga att vandra på utöver centrum; McDonalds, torget, Kåken, Härnösand Central, Mellanholmen.

Kontaktperson:
Anna-Karin Hasselborg
E-post: anna-karin.hasselborg@harnosand.se
Telefon: 070-300 38 66

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod som visat sig minska risken för inbrott med i genomsnitt en fjärdedel enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Härnösands kommun stödjer organisationen Samverkan mot brott (SAMBO)

Här kan du läsa mer om Grannsamverkan och hur du själv förebygger brott.länk till annan webbplats

NTF

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF är en organisation som arbetar för en säker trafik. Härnösands kommun stödjer organisationen NTF Västernorrland

Här kan du läsa mer om NTF och dess arbete nationellt och i länetlänk till annan webbplats