Medborgarlöften

Två unga tjejer som håller om varandra.

Medborgarlöften handlar om att polisen och Härnösands kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska hjälpa till för att:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Anna-Karin Hasselborg
Telefon: 0611-34 80 26
E-post: anna-karin.hasselborg@harnosand.se