Håll Härnösand Rent

Bilden visar en skolklass och en logga för Håll Härnösand Rent

Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka sin egen närmiljö till det bättre och skapa en trygghet till platsen man gör det på.

Varje vår anordnas kampanjen Håll Härnösand Rent genom Håll Sverige Rent – barnens största aktion mot nedskräpning. Under år 2019 deltog fler än 1 800 elever i kampanjen.

Under år 2019 erbjöds även skolor, årskurs 4 till 6, i Härnösand att delta i PLOGGA Challenge tillsammans med PLOGGAS grundare Erik Ahlström och Härnösand kommuns hållbarhetsstrateg, Daniel Johannsson.