Värdegrund

Bild som visar processen för att ta fram en översiktsplan.

Härnösands kommuns värdegrund.

Härnösand lever vi det nära livet. Det gäller även närheten till våra politiker som formulerar visioner och vardagsbeslut som berör oss alla.

Vi arbetar för att hela tiden utveckla kontakten med alla som bor i kommunen. Du har rätt att veta vad skatten används till och hur du kontaktar våra politiker. Vi blir glada om du har egna förslag som kan göra Härnösand ännu bättre.

Värdegrund för Härnösands kommun

Kund
Jag möter våra kunder med respekt och god service.
Vi är lyhörda och för en dialog med våra kunder.

Ansvar
Jag tar ansvar för våra mål och respekterar fattade beslut.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet.

Glädje
Jag har en positiv inställning till alla människor jag möter.
Vi samarbetar genom att se och bekräfta varandra.