Misstanke om korruption, mutor, jäv

Som anställd eller medborgare i Härnösands kommun har du möjlighet att göra en anonym anmälan om du misstänker mutor, korruption eller annat missbruk av förtroendeställning.

Du kan också fråga om råd om du är tveksam till hur du själv eller någon annan agerat/borde agera framöver.

Din anmälan granskas av oberoende personer och utvärderas för att sedan rapporteras till kommunledningen.

Här kan du läsa mer om Härnösands kommuns arbete mot mutor, otillbörliga förmåner och övrig korruption.
Riktlinjer för att motverka mutor och jävPDF (pdf, 149.2 kB)

Skicka din anmälan
Om du vill kan du vara anonym, då fyller du helt enkelt inte i ditt namn och kontaktuppgifter.