Nyheter från Kommun & styrning

Kommunens alla nyheter från Kommun & styrning.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • Härnösand-Sundsvall högt prioriterat när Ostkustbanan ska byggas

    Sträckan Härnösand-Sundsvall kommer som etapp 2 och 3 i den strategi som Trafikverket har tagit fram för den fortsatta utbyggnaden av Nya Ostkustbanan. Strategin går ut på att få de positiva effekterna med minskade restider och ökad trafik så snabbt som möjligt. tåg som kör vid en station

  • Särskilt stöd till sårbara grupper

    Coronapandemin påverkar alla, men vissa riskerar att drabbas hårdare än andra. Därför har kommunen bildat en särskild grupp som tittar på hur extra sårbara grupper drabbas och vad som kan göras för att minska risken för negativa följder. pojke som sitter lutad mot en vägg med ansiktet gömt i händerna

  • Kommunfullmäktiges sammanträde ställs in

    På grund av coronaviruset ställer vi in kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj. Nästa sammanträde är planerat till 15 juni Härnösands rådhus med en inklippt videokamera.