Publicerad

Härnösands kommun ska förbättra likviditeten

Härnösands kommun har under 2018 haft problem med likviditeten. Nu har kommunstyrelsen beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag och riktlinjer för att förbättra likviditeten.

Under 2018 har likviditeten mestadels varit under noll och kommunen har därför använt sin checkräkningskredit. I oktober var krediten utnyttjad och kommunen tog då ett lån på 20 miljoner kronor för att klara de löpande utgifterna.

– Nu måste vi jobba mycket medvetet för att nå en långsiktigt stabil likviditet. Vi behöver skapa bättre interna rutiner för vår likviditetsplanering. Det måste mycket tydligare bli en del av uppföljningsarbetet, säger kommundirektören Sofia Pettersson.

Den dåliga likviditeten under 2018 beror till viss del på att delar av organisationen går med underskott. En viktig anledning till det, är att de så kallade externa intäkterna har minskat under 2018.

– Vi visste att 2018 skulle bli ett omställningsår. Tyvärr har vi inte klarat att anpassa våra kostnader tillräckligt snabbt. Nu är det absolut nödvändigt att alla verksamheter håller sin budget, säger Sofia Pettersson.

Likviditeten har varit sjunkande ett längre tag, bland annat beroende på att resultaten varit lägre än budgeterat. Det har lett till att investeringar som enligt planerna skulle finansieras med egna medel i stället har gjort att vi minskat likviditeten.

– Det är ett tufft läge och vi ska givetvis göra allt vi kan för att komma till rätta med likviditeten. Det är mycket viktigt. Samtidigt kan vi inte bara dra i handbromsen. För att kunna utvecklas som kommun måste vi också göra vissa satsningar. Det viktiga är att satsningarna övervägs noga och inte äventyrar kommunens ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).