Publicerad

Fler i arbete och färre på försörjningsstöd - en vinst för alla

Kommundirektören ska tillsammans med socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen ta reda på om det går att samordna arbetet med arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd. Syftet är att det ska bli så effektivt som möjligt och ge de som behöver bästa möjliga hjälp.

– Det handlar om att hitta bästa sättet att få människor som får försörjningsstöd att komma i arbete, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand. Lyckas vi med det är det en stor vinst för både människan och samhället.

Förslaget kommer som ett resultat av kommundirektörens uppdrag att genomlysa socialförvaltningens ekonomi.

– När vi har tittat på andra kommuner har vi sett att det kan finnas vinster i att organisatoriskt placera arbetet med försörjningsstöd nära arbetet med sysselsättning och arbetsmarknadsåtgärder. Vi vill utreda om en sådan modell kan passa i Härnösand, säger Ingrid Nilsson (V), kommunstyrelsens vice ordförande i Härnösand.

Försörjningsstöd prövas månadsvis och täcker de vanliga och återkommande kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel.