Publicerad

Kommunerna i Västernorrland varnar för nedläggning av arbetsförmedlingskontor

Fasaden till Arbetsförmedlingen i Härnösand

Arbetsförmedlingen i Härnösand är ett av de lokalkontor som riskerar att läggas ned.

Samtliga sju kommuner i Västernorrlands län samt Region Västernorrland varnar i ett gemensamt brev för följderna om Arbetsförmedlingen lägger ned lokala kontor i länet.

– Vi ser stora risker med förslaget. En redan hög arbetslöshet riskerar att bli ännu högre, särskilt i utsatta grupper, och kommunernas ansvar och kostnader riskerar att öka, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Arbetslösheten i Västernorrlands län ligger högre än rikssnittet och andelen i utsatta grupper är också hög. Som högst befinner sig cirka 80 procent av de arbetslösa i den gruppen.

Kommunerna beskriver i brevet en stor oro för att det blir svårare för arbetssökande att få rätt hjälp att komma in på arbetsmarknaden om lokalkontor försvinner. Särskilt arbetssökande i utsatta grupper får sämre förutsättningar då de har sämre möjligheter att ta sig till ett kontor i en annan kommun eller att använda digitala tjänster.

Dessutom minskar möjligheterna till samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och näringslivet eftersom den bygger på lokal kännedom om näringslivets behov och om individernas behov och möjligheter.

Brevskrivarna är också oroliga för att kommunerna får ta över en stor del av ansvaret för den basservice som Arbetsförmedlingen ska ge. Dessutom ser de stora risker för ökade kostnader för kommunerna då en högre arbetslöshet leder till fler människor i behov av försörjningsstöd.

Brevet är undertecknat av regionstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande i samtliga sju kommuner i länet. De uttrycker förvåning över hur förslaget motverkar den landsbygdspolitik som eftersträvar att utlokalisera statliga arbeten i Sveriges kommuner.

– Om våra lokalkontor läggs ned tas statliga arbetstillfällen bort från en region som har haft de största nedläggningarna av statlig verksamhet under de senaste åren, säger Sten-Ove Danielsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ånge.

Brevet har skickats till Arbetsförmedlingens generaldirektör, ordföranden för Sveriges Kommuner och Landsting samt arbetsmarknadsministern, civilministern och utbildningsministern. Här kan du läsa hela brevetPDF (pdf, 655.2 kB)