Publicerad 2019-03-01

Sök hyresbidrag ur donationsstiftelser

Nu kan du söka hyresbidrag ur "Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder" eller "Stiftelsen Syskonen Lindstedts Minne".

Villkor för bidrag

  • För Johan Nybergs stiftelse gäller det att sökande är bosatt i Härnösand.
  • För Syskonen Lindstedts Minne gäller att sökande familjer och kvinnor är bosatta inom Härnösands domkyrkoförsamling.
  • Sökande ska omfattas av pension eller sjukersättning.
  • Sökandes senaste fastställda förvärvsinkomst får inte överstiga 111 600 kronor.
  • Bostadsbidrag/tillägg från Försäkringskassan avräknas på hyreskostnaden.
  • Bidragsbelopp från respektive stiftelse kan max uppgå till 2 000 kronor.

Föreskrifter och ansökningsblankett

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäderPDF (pdf, 23 kB)
Stiftelsen syskonen Lindstedts minnePDF (pdf, 23 kB)
Ansökningsblankett för hyresbidragPDF (pdf, 555.3 kB)

Ansökan om hyresbidrag för år 2019 ska vara inkommen senast 25 mars till:

Härnösands kommun
Ekonomiavdelningen
871 80 Härnösand