Publicerad

Per jobbar med kris året runt

Per Jonsson ståendes utomhus med det blå stadshuset i bakgrunder och grönskande björk på sidan.

Per Jonsson, beredskapssamordnare på Härnösands kommun.

Just nu är det nationell krisberedskapsvecka. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som står bakom veckan. Under veckan uppmärksammas kris och krisberedskap extra. Per Jonsson är beredskapssamordnare på Härnösands kommun och arbetar med kris året runt.

Berätta mer om ditt jobb Per!

Kris och krisberedskap är en av mina arbetsuppgifter året runt. Jag ska se till att kommunen har en organisation och planering för hur vi ska hantera händelser som skulle kunna bli en samhällskris. Kommunen har en massa verksamheter som människor är beroende av i sin vardag och dessa verksamheter måste också fungera i en kris. Jag jobbar tillsammans med verksamheterna med att planera det både internt i kommunen men också tillsammans med andra aktörer i samhället.

Kan du ge ett exempel?

Ett exempel kan vara hemtjänsten och hemtjänstgrupperna. Vad gör dom och vad är det som alltid måste fungera? De måste alltid kunna ta sig till brukaren och ta sig in till brukaren. Hur gör dom det i normala fall? Och hur kan de göra om det inte fungerar som det brukar göra? Vad har de för reservrutiner? Snö kan till exempel göra det svårt att komma fram. Okej, vad har vi i vår plan för om vi inte kommer fram? Vilket stöd har vi från andra? Vilka telefonnummer ska vi ringa? Kan vi förbereda på något sätt innan snöovädret kommer, exempelvis fylla på med mat och medicin.

Jag är med och stöttar verksamheterna i arbetet med rutinerna. Men jag kan ju inte detaljerna i hur ett hemtjänstbesök eller en förskole- eller fritidsverksamhet fungerar. Det betyder att vi måste göra det tillsammans. Jag kan ställa frågorna och hjälpa dem att tänka på rätt saker, men det är ju verksamheten själv som sitter på kunskapen. Arbetet med dessa rutiner och checklistor kallas kontinuitetsplaner.

Kan du berätta om samhällsstörningar du jobbat med den senaste tiden?

I somras hade vi ju skogsbränderna och både 2017 och 2018 hade vi några snöväder som gav oss utmaningar. Även vårfloden och översvämningar var något jag blev inblandad i under förra året.

Vilka arbetar du tillsammans med?

Härnösands kommun har ansvaret för vårt geografiska område i kris. Jag jobbar med kollegor i våra egna verksamheter. I vårt ansvar ligger också att vi ska samverka med andra aktörer för när det händer något är det helt avgörande att vi arbetar bra tillsammans. Därför jobbar jag exempelvis också med andra kommuner, länsstyrelsen, polis, räddningstjänst, Trafikverket, regionen och Kollektivtrafikmyndigheten. Det är en viktig del av min tjänst att delta i sådana samverkansträffar.

Igår var jag tillexempel med på ett möte som länsstyrelsen arrangerade för kommunen och handeln som handlade om vad vi gör om betalningssystemen i samhället inte fungerar.

Mitt arbete är väldigt mycket ett tillsammansarbete.