Publicerad 2020-02-28

Information om coronaviruset - uppdateras fortlöpande

Samlad information om coronaviruset

Härnösands kommun följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västernorrland ger.
Läs den senaste informationen om coronaviruset och covid-19 på sidor som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information. Tänk på att det lätt uppstår rykten så var noga med att kontrollera vem som ansvarar för informationen.

Läs om beslut och riktlinjer som är specifika för Härnösand längre ned på sidan

Här finns statistik över antal bekräftade fall och antal avlidna i covid-19 per kommun i Västernorrlands länlänk till annan webbplats

 • Krisinformation.se länk till annan webbplatsär en sida som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information.
 • Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats finns den senaste informationen om coronaviruset.
 • Region Västernorrlandlänk till annan webbplats har också en sida med information om coronaviruset.
 • Allmän information om coronaviruset finns dygnet runt om du ringer 11313. Ring det här numret om du är frisk, men vill ha mer information.
 • För att inte sprida smitta uppmanar Folkhälsomyndigheten människor med symptom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter, både i arbetslivet och i privatlivet.
  Vanliga symptom är:
  - hosta
  - feber
  - andningsbesvär
  - snuva
  - halsont
  - muskel- och ledvärk
  - huvudvärk
  - illamående
  Stanna hemma tills du är symptomfri + ytterligare 48 timmar. OBS att karensdagen är avskaffad sedan 11 mars.

Det här gäller i Härnösands kommun

Samordning

Kommunen har aktiverat en krisledningsgrupp som samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19. Krisledningsgruppen leds av kommundirektören Lars Liljedahl och träffas regelbundet och kan även kallas in med kort varsel.

Sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och framför allt i kontakter med äldre och sjuka personer.

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.
 • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att inte gå till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.
 • Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om både de och du är friska.

Behöver du hjälp att handla?

Är du 70 år eller äldre? Eller tillhör du någon av riskgrupperna för coronaviruset? Flera butiker i Härnösand hjälper dig att plocka ihop dina varor och packa dem i påsar som du sedan bara behöver hämta och betala. Vissa butiker erbjuder dessutom hemkörning.

Priset på de här tjänsterna varierar. Fråga om priset när du beställer.

Läs mer om hemkörning av matvaror här

Äldreomsorg

Härnösands kommun har infört besöksförbud på särskilda boenden.
Är ditt besök ändå nödvändigt, kontakta:
Dagtid vardagar - boendets enhetschef eller sjuksköterska.
Kvällar och helger – sjuksköterska, telefon: 070-301 37 41.

Sedan 1 juni finns möjlighet att besöka sina närstående på en säker mötesplats utomhus med en plexiglasskiva mellan besökaren och den boende. OBS att dessa möten måste bokas i förväg. Läs mer om säkra mötesplatser här

Ett särskilt covid-19-team har skapats inom hemtjänsten. Teamet jobbar enbart med personer som är misstänkt smittade eller konstaterat sjuka i covid-19. Teamet jobbar helt separat från övrig personal.

Växelvården, som innebär att en person växelvis vårdas i hemmet och växelvis på ett särskilt boende är pausad tills vidare. Brukare och anhöriga som berörs får information direkt av Härnösands kommuns personal.

Lupinens dagverksamhet för demenssjuka stängs tills vidare. Brukare och anhöriga som berörs av detta får information direkt av Härnösands kommuns personal.

Omsorg om funktionshindrade

Härnösands kommun har infört besöksförbud på verksamheter inom omsorgen om funktionshindrade.
Är ditt besök ändå nödvändigt, kontakta:
Dagtid vardagar - boendets enhetschef eller sjuksköterska.
Kvällar och helger – sjuksköterska, telefon: 070-301 37 41.

Omsorgens dagliga verksamhet håller stängt från och med måndag den 23 mars. Det görs i syfte att försöka förhindra smittspridning till dem som är i riskgrupper. Stängningen inkluderar även personer som har sin dagliga verksamhet ute på företagsplatser, samt den öppna träffpunkten på Tunnelplan. Stängningen gäller tills vidare.
Deltagare får behålla sin habiliteringsersättning under stängningen.

Vill du använda bildstöd för att förmedla den här informationen finns det här.PDF (pdf, 108.9 kB)

Stöd till anhöriga

Anhörigcenter för dig som vårdar eller stödjer en sjuk närstående i hemmet är stängt för besök tills vidare. Kontakta gärna Anhörigcenter för att få stöd via telefon eller e-post i stället:
0611-34 83 41 eller anhorigcenter@harnosand.se

Sårbara grupper

Kommunen har bildat en särskild grupp för sårbara grupper, till exempel familjer som behöver försörjningsstöd, familjer med missbruk, människor som är eller riskerar att bli arbetslösa, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Gruppens uppgift är att särskilt titta på hur dessa grupper drabbas av coronapandemin och vad som kan göras för att minska risken för negativa följder.

Gymnasieskolan

Härnösands gymnasium bedriver från och med höstterminen 2020 undervisningen som vanligt i skolans lokaler, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom. Vi uppmanar elever och vårdnadshavare att hålla sig uppdaterade via lärplattformen (schoolity).

Grundskolan

Grundskolorna är öppna som vanligt, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via lärplattformen (schoolity).

Förskola

Öppna förskolan stänger från och med torsdag 19 mars. Det görs för att frigöra personal till andra förskolor.

Övriga förskolor är öppna som vanligt, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via din förskola.

Vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten har meddelat att de skolor som har haft distansstudier med anledning av coronapandemin kan öppna igen från och med den 15 juni. Men både skolan och eleverna måste se till att följa de allmänna rekommendationer som finns. Det kan i vissa fall innebära att distansundervisning delvis fortfarande behövs.

Så är det i Härnösand. Skolans lokaler är inte tillräckligt stora för att alla elever ska kunna vara på plats samtidigt.

Hos Vuxenutbildningen erbjuds för närvarande klassrumsundervisning i Vård och omsorg på heltid, SFI spår 1 halvtid och spår 2 och 3 en dag per vecka. De grundläggande och gymnasiala kurserna genomförs på distans.

Företag och näringsliv

Härnösands kommun har tagit fram ett program för att stötta kommunens företag. De åtgärder som tagits fram är:

 • En företagsakut har inrättas där företag på kommunens bekostnad kan få kostnadsfri ekonomisk rådgivning, krishantering och samtalsstöd.
 • De livsmedelsbutiker som erbjuder hemkörning av matvaror till personer som tillhör riskgrupperna eller är över 70 år kan få bidrag från kommunen.
 • Företag kan få anstånd med olika typer av kommunala avgifter.
 • Kommunen kommer att betala inkommande fakturor skyndsamt.

Läs mer om våra åtgärder på harnosand.se/foretagshjalpen
Där finns också länkar till andra sidor med bra information till företagare.

För att få en överblick och förståelse för vilka problem våra företag upplever eller ser framför sig bjuder kommunens näringslivsenhet in alla företag till dialog.

Kontakta oss gärna på foretagslotsen@harnosand.se

Kollektivtrafik

Din Tur har infört nya rutiner som kan vara bra att känna till för dig som åker kollektivt.

Läs mer på Din Turs hemsidalänk till annan webbplats

Provtagning

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion (PCR-prov) och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.
Läs mer om provtagning på 1177.selänk till annan webbplats

Från och med 2 juli finns möjlighet till egenprovtagning av PCR-prov.
Läs mer om hur egenprovtagningen går till på 1177.selänk till annan webbplats