Publicerad 2020-03-26

Asylboendet Soludden avvecklas

flygbild över sjukhusområde

Migrationsverket har beslutat att avveckla asylboendet Soludden i Härnösand. Migrationsverket hyr lokalerna i andra hand av Härnösands kommun och kommunen har med anledning av beslutet sagt upp hyresavtalet med den privata fastighetsägaren.

Avvecklingen av Soludden på sjukhusområdet och andra boenden i Västernorrland ska ske etappvis under perioden april-december. Migrationsverket uppger att de i första hand kommer att försöka hitta alternativ i närområdet för de boende och att de kommer att ta hänsyn till barnperspektivet. Om möjligt kommer även individuella önskemål att tillgodoses.

Anledningen till avvecklingen är att Migrationsverket har ett minskat behov av boendeplatser i hela landet på grund av att ett mindre antal flyktingar kommer till Sverige. Migrationsverket uppger att de är mycket nöjda med samarbetet med Härnösands kommun och att man även fortsättningsvis vill ha ett samarbete.