Publicerad

Total politisk enighet om nollvision

Härnösands kommun har under året beslutat om en nollvision mot våld i nära relationer. Det har politikerna också manifesterat i den här filmen.

Beslutet om nollvisionen var enhälligt och på kommunstyrelsens möte i oktober togs ett lika enhälligt beslut om en handlingsplan för att nå visionen.

Läs mer om beslutet om handlingsplanen här