Publicerad

Julpaket till restaurangbranschen, medarbetare och boende inom omsorgen

närbild på ett buffébord med julmat

I Härnösand får alla boende inom socialnämndens boenden i år en jultallrik till ett värde av 250 kronor. Detsamma får kommunens medarbetare och restaurangbranschen kan dessutom få lägre avgifter för kommunens tillsyn. En enig kommunstyrelse tog besluten för att sätta lite guldkant på tillvaron för de boende och samtidigt stödja restaurangbranschen.

− Julen 2020 blir inte som någon annan jul och förmodligen mer ensam för de boende på våra äldreboenden och boende inom omsorgen. De kommer inte att kunna ta emot besök av släktingar och vänner som vanligt. Med den här jultallriken vill vi bidra så gott vi kan för att lätta upp julen åtminstone lite grand, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Jultallriken ska gå att beställa från ett antal lokala restauranger och därmed ge branschen en välbehövlig möjlig inkomstkälla.

Kommunstyrelsen beslutade att stötta restaurangbranschen på fler sätt. Ett förslag handlar om att inte ta ut någon avgift för alkoholtillsyn 2019 och 2020 samt att låta avgiften för livsmedelstillsyn 2020 även gälla för 2021. Det beslutet måste samhällsnämnden ta, men kommunstyrelsen beslutade att stå för kostnaden.

− Kommunen har på grund av coronapandemin inte kunnat utöva tillsynen i normal omfattning och när branschen har det mycket tufft känns det naturligt att slopa eller sätta ned avgifterna. Vi vill ju ha våra restauranger kvar även efter pandemin, säger oppositionsrådet Christina Lindberg (C).

En tredje åtgärd är att även låta kommunens medarbetare beställa en jultallrik värd 250 kronor från lokala restauranger.

− Våra medarbetare har arbetat väldigt hårt under hela pandemin för att hålla våra verksamheter igång och ge invånarna den service de har rätt till. De är värda all uppskattning de kan få, säger kommundirektören Lars Liljedahl.

− De här besluten känns bra i magen och särskilt bra är det att vi var helt eniga i kommunstyrelsen, över alla partigränser, säger Andreas Sjölander.

Kostnaden för jultallrikarna till boende inom omsorgen och medarbetare är knappt 700 000 kronor medan intäktsbortfallet för tillsynsavgifter är beräknat till 770 000 kronor.