Kommunfullmäktige

Härnösands rådhus.

Kommunfullmäktige (KF) fattar beslut om de politiska målen för kommunens verksamhet, och i frågor som rör kommunen och dess medborgare.

Sammanträden i webb-TV

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträden i webb-TV.

Nästa sammanträde blir på måndag 21 december, 13.15.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget, taxor och avgifter inom kommunens olika verksamheter, kommunalskatt och hur kommunens organisation ska se ut.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och du kan komma och gå som du vill under mötet.

Härnösands kommun har tre heltidsanställda kommunalråd som är valda av fullmäktige men en heltidsanställning delas mellan två politiker från majoriteten. Vi har även deltidsanställda nämndsordföranden. Varje nämnd har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna och besökare som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om. Lista över ledamöter i kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Handlingar till sammanträden

Kommunfullmäktiges arkiverade handlingar

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2020

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020

Månad

Datum

Tid

Januari

27

Inställt p.g.a. utbildning.

Februari

24

13.15

Mars

30

14.00

April

27

Inställt p.g.a. coronaviruset

Maj

25

Inställt p.g.a. coronaviruset

Juni

15

13.15

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

28

13.15

Oktober

26

13.15

November

23

13.15

December

21

13.15

Mandatfördelningen i kommunen

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet styr kommunen efter ett majoritetssamarbete.

Mandatfördelning i Härnösands kommun

Parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

14

Moderaterna

8

Centerpartiet

5

Sverigedemokraterna

5

Vänsterpartiet

4

Miljöpartiet de gröna

3

Kristdemokraterna

2

Liberalerna

2

Allmänhetens frågor

På kommunfullmäktiges sammanträden finns "allmänhetens frågestund". Där kan du som medborgare ställa frågor till våra politiker. Ordföranden läser upp din fråga som sedan besvaras av våra politiker. Alla ledamöter i fullmäktige kan besvara frågan.

Svaret på din fråga får du i webb-TV eller när du läser protokollet.