Kommunfullmäktige

Härnösands rådhus.

Kommunfullmäktige (KF) fattar beslut om de politiska målen för kommunens verksamhet, och i frågor som rör kommunen och dess medborgare.

Sammanträden i webb-TV

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträden i webb-TV.

Nästa sammanträde blir på måndag 25 november, 13.15.

De beslutar om kommunens budget, taxor och avgifter inom kommunens olika verksamheter, kommunalskatt och hur kommunens organisation ska se ut.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och du kan komma och gå som du vill under mötet.

Härnösands kommun har tre heltidsanställda kommunalråd som är valda av fullmäktige men en heltidsanställning delas mellan två politiker från majoriteten. Vi har även deltidsanställda nämndsordföranden. Varje nämnd har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna och besökare som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om. Lista över ledamöter i kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Kungörelser med ärendelistor 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kungörelse kommunfullmäktige 2019-11-25.pdf 91.2 kB  2019-11-15
PDF Kungörelse kommunfullmäktige 2019-10-28.pdf 95.9 kB  2019-10-18
PDF Kungörelse kommunfullmäktige 2019-09-30.pdf 149.2 kB  2019-09-20
PDF Kungörelse kommunfullmäktige 2019-06-17.pdf 115.9 kB  2019-06-07
PDF Kungörelse kommunfullmäktige 2019-05-27.pdf 66.8 kB  2019-05-17
PDF Kungörelse kommunfullmäktige 2019-04-29.pdf 36.4 kB  2019-04-18
PDF Kungörelse kommunfullmäktige 2019-03-25.pdf 132.5 kB  2019-03-14
PDF Kungörelse kommunfullmäktige 2019-02-25.pdf 32.4 kB  2019-02-15
PDF Kungörelse kommunfullmäktige 2019-01-28.pdf 129.4 kB  2019-01-18

Handlingar till sammanträden 2019

Kommunfullmäktiges protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kommunfullmäktige protokoll 2019-01-28.pdf 355.1 kB  2019-01-30
PDF Kommunfullmäktige protokoll 2019-02-25.pdf 324.6 kB  2019-02-28
PDF Kommunfullmäktige protokoll 2019-03-25.pdf 421.4 kB  2019-03-28
PDF Kommunfullmäktige protokoll 2019-04-29.pdf 588.9 kB  2019-05-02
PDF Kommunfullmäktige protokoll 2019-05-27.pdf 465.5 kB  2019-05-29
PDF Kommunfullmäktige protokoll 2019-06-17.pdf 715.5 kB  2019-06-20
PDF Kommunfullmäktige protokoll 2019-09-30.pdf 331.2 kB  2019-10-04
PDF Kommunfullmäktige protokoll 2019-10-28.pdf 390 kB  2019-11-01

Kommunfullmäktiges arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2017
KF 2018
KF 2019

Sammanträdesdagar 2019

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

28

13.15

Februari

25

13.15

Mars

25

13.15

April

29

13.15

Maj

27

13.15

Juni

17

09.30

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

30

13.15

Oktober

28

13.15

November

25

13.15

December

16

13.15

Mandatfördelningen i kommunen

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet styr kommunen efter ett majoritetssamarbete.

Mandatfördelning i Härnösands kommun

Parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

14

Moderaterna

8

Centerpartiet

5

Sverigedemokraterna

5

Vänsterpartiet

4

Miljöpartiet de gröna

3

Kristdemokraterna

2

Liberalerna

2

Allmänhetens frågor

På kommunfullmäktiges sammanträden finns "allmänhetens frågestund". Där kan du som medborgare ställa frågor till våra politiker. Ordföranden läser upp din fråga som sedan besvaras av våra politiker. Alla ledamöter i fullmäktige kan besvara frågan.

Svaret på din fråga får du i webb-TV eller när du läser protokollet.