Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder också och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare sammanträder en gång per månad.
Lista över ledamöter i kommunstyrelsen.länk till annan webbplats

Kommunstyrelsens ledning

Andreas Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd

Andreas Sjölanderlänk till annan webbplats (S)
Telefon: 0611-34 80 01
E-post: andreas.sjolander@harnosand.se

Ingrid Nilsson

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Ingrid Nilssonlänk till annan webbplats (V)

Christina Lindberg

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Oppositionsråd
Christina Lindberglänk till annan webbplats (C)

Härnösands kommun har en politikersamordnare anställd vars uppgift är att stödja kommunens förtroendevalda.

Politikersamordnare, tjänsteman
Sonja Hedenberg
Telefon: 0611-34 80 04
E-post: sonja.hedenberg@harnosand.se

Handlingar till sammanträden 2019

Kommunstyrelsens protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08.pdf 404.1 kB  2019-10-11
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 148.pdf 223.3 kB  2019-10-09
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-09-10.pdf 334.3 kB  2019-09-12
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-04.pdf 422.1 kB  2019-06-07
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-07.pdf 631.9 kB  2019-05-10
PDF Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23.pdf 142.4 kB  2019-04-24
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-23.pdf 751.7 kB  2019-04-24
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-09.pdf 583.7 kB  2019-04-17
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-09 § 73.pdf 153.7 kB  2019-04-15
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-03-05.pdf 539.8 kB  2019-03-12
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-02-05.pdf 733.9 kB  2019-02-07
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-08.pdf 561.9 kB  2019-01-09

Kommunstyrelsens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Protokoll kommunstyrelsen 2018-12-04.pdf 529 kB 2018-12-07 12.21
Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-06.pdf 688.6 kB 2018-12-04 13.30
Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-06 § 197 direktjusterad.pdf 330.3 kB 2018-12-04 13.30
Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-02.pdf 628.3 kB 2019-01-14 14.48
Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-04_direktjusterade.pdf 260.6 kB 2018-09-24 09.59
Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-04.pdf 507.3 kB 2018-09-24 09.59
Protokoll kommunstyrelsen 2018-06-05.pdf 696 kB 2018-09-24 09.59
Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-08_direktjusterade paragrafer.pdf 145.5 kB 2018-09-24 09.59
Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-08.pdf 429.7 kB 2018-09-24 09.59
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-23.pdf 219.5 kB 2018-09-24 09.59
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-17.pdf 220.9 kB 2018-09-24 09.59
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-10.pdf 411.8 kB 2018-09-24 09.59
Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-13.pdf 643.1 kB 2018-09-24 09.59
Protokoll Kommunstyrelsen 2018-02-06.pdf 375.1 kB 2018-09-24 09.59
Protokoll kommunstyrelsen 2018-01-09.pdf 450.1 kB 2018-09-24 09.59

Sammanträdesdagar 2019

Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

8

08.00

Februari

5

08.00

Mars

5

08.00

April

9

08.00

Maj

7

08.00

Juni

4

08.00

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

10

08.00

Oktober

8

08.00

November

5

08.00

December

3

08.00

 

Rådet för trygghet och hälsa

Till skillnad från de kommunala råden är det här rådet ett politiskt råd med ledamöter från samtliga partier. Rådet sammanträder fyra gånger under året och föredragande är Kommundirektör, Polischef och Kommunpolis.

Ledamöter i Rådet för trygghet och hälsalänk till annan webbplats

Rådets uppdrag är att arbeta strategiskt inom några få specifika områden

  • Folkhälsa
  • Alkohol- och drogförebyggande arbete 
  • Brottsförebyggande arbete (BRÅ).

För det operativa arbetet ansvarar en ledningsgrupp, arbetsgrupper utsedda av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av:

  • Kommundirektör och Förvaltningschefer
  • Chefer för helägda kommunala bolag
  • Polischef och Kommunpolis
  • Räddningstjänstchef

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt, om du har frågor om rådet och dess arbete

Rådets Ordförande  
Ingrid Nilsson (V) 
E-post: ingrid.nilsson@harnosand.se

Ledningsgruppens kontaktperson
Birgitta Wigren, Kommundirektör
E-post: birgitta.wigren@harnosand.se

De kommunala råden

De kommunala råden är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll i det politiska livet. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige med nämnder.

Här kan du läsa mer om de kommunala råden