Samhällsnämnden

Kvinna med ritningar vid hamnen

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, fysisk planering, bygglov, mark- och fastighetsfrågor, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller.

Samhällsnämnden ansvarar för kommunens kollektivtrafik samt handläggning av skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst.

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids-, och ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids- och friluftsanläggningar samt ungdomsgården Kåken.

Nämndens arbete styrs av reglemente fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål.

DelegationsordningPDF (pdf, 644.9 kB)
Ledamöter i samhällsnämndenlänk till annan webbplats

Kallelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kallelse med handlingar Samhällsnämnden 2020-09-17.pdf 16.3 MB
PDF Kallelse med handlingar Samhällsnämnden 2020-06-17.pdf 13.2 MB

Protokoll

Protokoll 2020

Samhällsnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2020

Samhällsnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

23

08.15

Februari

20

08.15

Mars

19

08.15

April

23

08.15

Maj

20

08.15

Juni

17

08.15

September

17

08.15

Oktober

22

08.15

November

19

08.15

December

17

08.15

Lokal för mötena är Olof Högbergsalen i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3 Härnösand.