Samhällsnämnden

Kvinna med ritningar vid hamnen

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, fysisk planering, bygglov, mark- och fastighetsfrågor, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller.

Samhällsnämnden ansvarar för kommunens kollektivtrafik samt handläggning av skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst.

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids-, och ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids- och friluftsanläggningar samt ungdomsgården Kåken.

Nämndens arbete styrs av reglemente fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål.

DelegationsordningPDF (pdf, 1.3 MB)
Ledamöter i samhällsnämndenlänk till annan webbplats

Kallelse

Protokoll

Protokoll 2021

Samhällsnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2021

Samhällsnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

28

08.15

Februari

18

08.15

Mars

18

08.15

April

22

08.15

Maj

20

08.15

Juni

17

08.15

September

23

08.15

Oktober

21

08.15

November

18

08.15

December

16

08.15

Lokal för mötena är Olof Högbergsalen i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3 Härnösand.