Skolnämnden

Tre barn som ritar tillsammans

Skolnämnden ansvarar för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och musik- och kulturskolan.

Verksamheten styrs av skollag, läroplaner och kommunens mål som anges i skolplanen. Delaktighet, engagemang och entreprenöriellt förhållningssätt är de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

I skolnämndens ansvar ligger också att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

DelegationsordningPDF (pdf, 1.4 MB)
Ledamöter i skolnämndenlänk till annan webbplats

Kallelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kallelse med handlingar skolnämnden 2019-09-26.pdf 5.2 MB  2019-09-20
PDF Kallelse med handlingar Skolnämnden 2019-08-29.pdf 7.1 MB  2019-08-23

Protokoll

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll skolnämnd 2019-09-26.pdf 544.4 kB  2019-10-03
PDF Protokoll skolnämnd 2019-08-29.pdf 411.7 kB  2019-09-05
PDF Protokoll skolnämnd 2019-05-23.pdf 421 kB  2019-06-04
PDF Protokoll skolnämnd 2019-04-25.pdf 445.1 kB  2019-05-06
PDF Protokoll skolnämnd 2019-04-25 omedelbar justering.pdf 262.2 kB  2019-04-26
PDF Protokoll skolnämnden 2019-03-21.pdf 499.9 kB  2019-03-27
PDF Protokoll skolnämnd 2019-02-21.pdf 503.2 kB  2019-02-26
PDF Protokoll skolnämnd 2019-01-24.pdf 554 kB  2019-01-30
PDF Protokoll skolnämnden 2019-01-24 omedelbar justering.pdf 263.7 kB  2019-01-24

Skolnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skolnämnden 2019
Skolnämnden 2018
Skolnämnden 2017

Sammanträdesdagar

Skolnämnden sammanträder följande dagar under 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

24

-

Februari

21

08.15

Mars

21

08.15

April

25

08.15

Maj

23

08.15

Juni

-

08.15

Juli

-

-

Augusti

29

08.15

September

26

08.15

Oktober

24

08.15

November

21

08.15

December

12

08.15