Skolnämnden

Tre barn som ritar tillsammans

Skolnämnden ansvarar för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och musik- och kulturskolan.

Verksamheten styrs av skollag, läroplaner och kommunens mål som anges i skolplanen. Delaktighet, engagemang och entreprenöriellt förhållningssätt är de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

I skolnämndens ansvar ligger också att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

DelegationsordningPDF (pdf, 774 kB)
Ledamöter i skolnämndenlänk till annan webbplats

Protokoll

Protokoll 2020

Skolnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2020

Lista på skolnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

23

-

Februari

20

08.15

Mars

26

08.15

April

23

08.15

Maj

20

08.15

Juni

-

08.15

Juli

-

-

Augusti

27

08.15

September

24

08.15

Oktober

22

08.15

November

19

08.15

December

17

08.15