Skolnämnden

Tre barn som ritar tillsammans

Skolnämnden ansvarar för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och musik- och kulturskolan.

Verksamheten styrs av skollag, läroplaner och kommunens mål som anges i skolplanen. Delaktighet, engagemang och entreprenöriellt förhållningssätt är de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

I skolnämndens ansvar ligger också att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

DelegationsordningPDF (pdf, 774 kB)
Ledamöter i skolnämndenlänk till annan webbplats

Sammanträdesdagar 2020

Lista på skolnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

23

-

Februari

20

08.15

Mars

26

08.15

April

23

08.15

Maj

20

08.15

Juni

-

08.15

Juli

-

-

Augusti

27

08.15

September

24

08.15

Oktober

22

08.15

November

19

08.15

December

17

08.15