Skolnämnden

Tre barn som ritar tillsammans

Skolnämnden ansvarar för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och musik- och kulturskolan.

Verksamheten styrs av skollag, läroplaner och kommunens mål som anges i skolplanen. Delaktighet, engagemang och entreprenöriellt förhållningssätt är de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

I skolnämndens ansvar ligger också att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

DelegationsordningPDF (pdf, 1.4 MB)
Ledamöter i skolnämndenlänk till annan webbplats

Kallelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kallelse med handlingar till skolnämnden 2019-12-12.pdf 7 MB
PDF Kallelse med handlingar till skolnämnden 2019-10-31.pdf 7.5 MB

Protokoll

2019

Skolnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar

Skolnämnden sammanträder följande dagar under 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

24

-

Februari

21

08.15

Mars

21

08.15

April

25

08.15

Maj

23

08.15

Juni

-

08.15

Juli

-

-

Augusti

29

08.15

September

26

08.15

Oktober

31

08.15

November

21

08.15

December

12

08.15