Socialnämnden

Pensionär och vårdpersonal

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten beträffande stöd och service till funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, insatser mot missbruk och omsorger om barn och ungdom.

Nämnden ansvarar för kommunens familjerådgivning.

Delegationsordning för socialnämnden rev. 2021-02-11PDF (pdf, 524.5 kB)
Ledamöter i socialnämndenlänk till annan webbplats

Protokoll

Protokoll 2021

Socialnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar

Socialnämndens sammanträdesdagar 2020

Månad

Datum

Tid

November

26

08.15

December

17

08.15

Lokalen är Sessionssalen, Nämndhuset

Sammanträdesdagar 2021

Socialnämndens sammanträdesdagar 2021

Månad

Datum

Tid

Januari

21

08.15

Februari

18

08.15

Mars

18

08.15

April

22

08.15

Maj

20

08.15

Juni

17

08.15

Juli

-

-

Augusti

26

08.15

September

23

08.15

Oktober

21

08.15

November

18

08.15

December

16

08.15

Lokalen är Sessionssalen, Nämndhuset