Socialnämnden

Pensionär och vårdpersonal

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten beträffande stöd och service till funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, insatser mot missbruk och omsorger om barn och ungdom.

Nämnden beslutar även i ärenden om serveringstillstånd samt ansvarar för kommunens familjerådgivning.

Socialnämnden är ansvarig nämnd för kontroll över efterlevnad av lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Delegationsordning för socialnämnden 2019-07-01PDF (pdf, 532.1 kB)
Ledamöter i socialnämndenlänk till annan webbplats

Kallelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kallelse med handlingar allmänna delen 2019-10-01.pdf 6.1 MB  2019-09-24
PDF Kallelse med handlingar allmänna delen 2019-08-29.pdf 5.5 MB  2019-08-23

Protokoll

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll Socialnämnden 2019-10-01.pdf 317.9 kB  2019-10-07
PDF Protokoll socialnämnden 2019-10-01 omedelbar justering.pdf 216.6 kB  2019-10-03
PDF Protokoll Socialnämnden 2019-08-29.pdf 520.8 kB  2019-08-30
PDF Protokoll Socialnämnden 2019-06-19.pdf 551.7 kB  2019-06-25
PDF Protokoll Socialnämnden 2019-05-23.pdf 553.5 kB  2019-05-28
PDF Protokoll Socialnämnden 2019-04-25.pdf 409.4 kB  2019-04-29
PDF Protokoll Socialnämnden 2019-04-23.pdf 216 kB  2019-05-28
PDF Protokoll Socialnämnden 2019-03-28.pdf 635.9 kB  2019-04-01
PDF Protokoll Socialnämnden 2019-02-28.pdf 420.2 kB  2019-03-06
PDF Protokoll Socialnämnden 2019-01-24.pdf 547.3 kB  2019-01-28

Socialnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Socialnämnden 2019
Socialnämnden 2018
Socialnämnden 2017

Sammanträdesdagar

Socialnämnden sammanträder följande dagar under 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

24

08.15

Februari

28

08.15

Mars

28

08.15

April

25

08.15

Maj

23

08.15

Juni

19

08.15

Juli

-

-

Augusti

29

08.15

Oktober

1

08.15

Oktober

31

08.15

November

21

08.15

December

12

08.15

Lokalen är Sessionssalen, Nämndhuset