Socialnämnden

Pensionär och vårdpersonal

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten beträffande stöd och service till funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, insatser mot missbruk och omsorger om barn och ungdom.

Nämnden beslutar även i ärenden om serveringstillstånd samt ansvarar för kommunens familjerådgivning.

Socialnämnden är ansvarig nämnd för kontroll över efterlevnad av lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Delegationsordning för socialnämnden rev. 2020-05-27PDF (pdf, 424.2 kB)
Ledamöter i socialnämndenlänk till annan webbplats

Protokoll

Protokoll 2020

Socialnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2020

Socialnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

30

08.15

Februari

26

08.15

Mars

26

08.15

April

29

08.15

Maj

27

08.15

Juni

25

08.15

Juli

-

-

Augusti

27

08.15

September

29

08.15

Oktober

29

08.15

November

26

08.15

December

17

08.15

Lokalen är Sessionssalen, Nämndhuset