Budget och årsredovisning

Här får du en överblick över Härnösands kommuns ekonomi och budget. Budgeten är utgångspunkten att vi ska vara en livaktig, hållbar och solidarisk kommun. Vi ska göra verklighet av våra mål och vi ska leverera rätt tjänster till medborgarna.

Vi följer upp våra mål och ekonomin flera gånger per år i våra delårsrapporter. I årsredovisningen kan du läsa om vad som hänt under hela året.