Dina skattepengar

Du betalar skatt både till stat, kommun och landsting. Till Svenska kyrkan betalas en begravningsavgift och om du är församlingsmedlem betalas också en kyrkoavgift. Den kommunala skattesatsen för 2016 är 23.34 kr, en skattesats som är oförändrad sedan 2014.

I tabellen nedan hittar du storleken på din skatt:

År

2013

2014

2015

2016

Kommun

23,04

23,34

23,34

23,34

Landsting

10,99

10,69

10,69

11,26

Summa

34,03

34,03

34,03

34,60

 

Så här använder vi skattepengarna

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2016 på följande sätt:

  • 35 kr Vård och omsorg
  • 25 kr Skola, barn och ungdom
  • 13 kr Förskola och barnomsorg
  • 8 kr Infrastruktur, skydd m.m.
  • 7 kr Fritid och kultur
  • 6 kr Individ- och familjeomsorg
  • 2 kr Politisk verksamhet
  • 2 kr Affärsverksamhet
  • 1 kr Särskilt riktade insatser
  • 1 kr Vuxenutbildning och övrig utbildning
En hundrakronorssedel