Allmänna stiftelser

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till familjer eller personer med låga inkomster.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands kommun och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senaste fastställda förvärvsinkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under maj månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

Stiftelsen syskonen Lindstedts minne

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till behövande familjer och kvinnor.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands domkyrkoförsamling och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senaste fastställda förvärvsinkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under maj månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

Ansökan och föreskrifter

Ansökan om hyresbidrag ur stiftelserPDF (pdf, 512.8 kB)

Föreskrifter Johan NybergPDF (pdf, 25.3 kB)

Föreskrifter syskonenen LindstedtPDF (pdf, 81.2 kB)

Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse

Ändamål: Att utge bidrag för reglering av gator och tomter samt andra försköningar av staden efter beslut av Kommunstyrelsen.

Svenning Anderssons donationsstiftelse

Ändamål: Av den årliga inkomsten används 90 % vart femte år till något för staden allmännyttiga ändamål efter beslut av Kommunfullmäktige.

LM Altins donationsstiftelse

Ändamål: För varje gång avkastningen uppgår till femtiotusen kronor, användas till ändamål som Kommunfullmäktige anser vara för staden nyttiga.

Härnösands allmänna samfond

Ändamål: Fondens avkastning används till något för kommunen allmännyttigt ändamål enligt Kommunstyrelsens prövning.