För gymnasieelever

En ansökan om stipendium ska innehålla:

  • Namn och personnummer
  • Skola och klasstillhörighet
  • Ange vilken eller vilka fonder du ansöker om stipendium ur
  • Motivering

Stiftelser för elever i gymnasiet:

Du loggar in med din eller målsmans e-legitimation.