Skicka fakturor till oss

Här får du som leverantör information om vad vi vill att du ska tänka på inför fakturering.

Vi föredrar e-fakturor framför pappersfakturor och de flesta fakturor vi får är just e-fakturor. Av de ca 58 000 leverantörsfakturor vi fick under 2016 var 73% elektroniska. Elektroniska fakturor är mer kostnadseffektiva, miljövänliga och går dessutom snabbare att hantera eftersom postgången försvinner.

I en stor organisation är det också viktigt att de fakturor vi får har tydliga och korrekta fakturauppgifter och referenser för att hanteringsprocessen ska vara så effektiv som möjligt.