Skicka faktura till oss

Fakturaadress

Alla fakturor ska skickas till vår centrala fakturaadress:

Härnösands kommun
Fakturaenheten
871 80 Härnösand

Referensnummer för fakturor

Fakturor ska innehålla det åttasiffriga referensnummer som hör till den verksamhet som gjort köpet. Fakturan går då automatiskt till verksamheten vid inläsning till kommunens fakturasystem. Se lista nedan för samtliga verksamheters referensnummer.

Referensnummer för fakturorPDF (pdf, 78.3 kB)

Fakturainnehåll

Fakturan ska innehålla:

 • Leverantörens namn, adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer
 • Uppgift om leverantörens bankgiro, plusgiro eller bankkontonummer
 • Uppgift om F-skattesedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Produktens benämning och pris
 • Åttasiffrigt referensnummer till verksamheten (se nedan) samt övriga referensuppgifter

Betalningsvillkor

 • Betalperiod på 30 dagar netto från ankomstdag för fakturan samt godkänd leverans, om inte annat överenskommits
 • Allmänna bestämmelser ALOS 05 tillämpas
 • Mervärdesskatt tillkommer om inte annat anges
 • Dröjsmålsränta enligt räntelag
 • Faktureringsavgift får ej tillämpas

Återbetalningar

Om en återbetalning ska göras till Härnösands kommun vill vi att leverantören meddelar oss detta i förväg och att transaktionen sedan märks på ett sätt som gör det tydligt vad återbetalningen avser. Kontakta ekonomiavdelningen enligt kontaktinformation nedan.

Typ av faktura

Vi tillämpar företrädesvis e-fakturor, vilket ger snabbare och mer miljövänlig handläggning. Våra leverantörer har möjlighet att kostnadsfritt fakturera Härnösands kommun elektroniskt (upp till 100 fakturor per år).