Pappersfakturor till Härnösands kommun

Pappersfakturor skickas till vår centrala fakturaadress:

Härnösands kommun
Fakturaenheten
871 80 Härnösand

Alla fakturor ska innehålla kundens åttasiffriga referensnummer, beställarens namn samt leverantörens moms- och organisationsnummer. Referensnummer uppges alltid av den som beställer, i annat fall ska leverantören fråga efter det. Se riktlinjer för fakturering till Härnösands kommun.

Eftersom vi har en gemensam fakturaadress för alla våra verksamheter är det viktigt att fakturan i första hand innehåller verksamhetens åttasiffriga referensnummer, men även andra referensuppgifter. Om det saknas vet vi inte vilken av våra hundratals verksamheter som gjort köpet och handläggningstiden blir längre.