Riktlinjer för fakturering

Fakturaadress

Härnösands kommun
Fakturaenheten
871 80 Härnösand

Ovanstående adress gäller fakturor med underlag. Varor, orderbekräftelser och liknande ska inte skickas till fakturaadressen.

Fakturainnehåll

Fakturan ska innehålla:

 • Leverantörens namn, adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer
 • Uppgift om leverantörens bankgiro, plusgiro eller bankkontonummer
 • Uppgift om F-skattesedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Produktens benämning och pris
 • Åttasiffrigt referensnummer till verksamheten (se nedan) samt övriga referensuppgifter

Betalningsvillkor

 • Betalperiod på 30 dagar netto från ankomstdag för fakturan samt godkänd leverans, om inte annat överenskommits
 • Allmänna bestämmelser ALOS 05 tillämpas
 • Mervärdesskatt tillkommer om inte annat anges
 • Dröjsmålsränta enligt räntelag
 • Faktureringsavgift får ej tillämpas

Referensnummer för fakturor

Leverantörsfakturor ska innehålla den mottagande verksamhetens åttasiffriga referensnummer. Fakturan går då automatiskt till verksamheten vid inläsning till kommunens fakturasystem. Om referensnummer saknas så måste mottagare spåras manuellt och handläggningstiden förlängs. Se lista nedan för samtliga verksamheters referensnummer. Skriv också vår referensperson, verksamhet och andra referensuppgifter som tydliggör och förenklar handläggningen.

Referensnummerlista för fakturorPDF (pdf, 48.9 kB)

Återbetalningar

Om en återbetalning ska göras till Härnösands kommun vill vi att leverantören meddelar oss detta i förväg och att transaktionen sedan märks på ett sätt som gör det tydligt vad återbetalningen avser. Kontakta ekonomiavdelningen enligt kontaktinformation nedan.

Typ av faktura

Vi tillämpar företrädesvis e-fakturor, vilket ger snabbare och mer miljövänlig handläggning. Våra leverantörer har möjlighet att kostnadsfritt fakturera Härnösands kommun elektroniskt (upp till 100 fakturor per år).

Fakturering kan även ske via pappersfakturor.

Kontakt

Ekonomiavdelningen kan kontaktas på 0611-34 80 81 eller ekonomiavdelningen@harnosand.se.