Styrdokument ekonomi

AttestreglementePDF (pdf, 238.7 kB)

Tillämpningsanvisningar för attestreglemente

Policy Finans Härnösands kommun 2014PDF (pdf, 218.8 kB)

EkonomistyrningsreglementePDF (pdf, 428.4 kB)

Riktlinjer för upphandlingar och inköp

Internkontroll reglementePDF (pdf, 371.6 kB)