För leverantörer

Hur fungerar det?

För att e-handel ska fungera i praktiken så är det viktigt att följa en viss standard. När standarden används så säkerställs att rätt information i ett givet format skickas mellan affärspartnerna. Det förutsätter att det finns ett ramavtal för att e-handel ska vara möjlig.

Den standard som rekommenderas för offentlig sektor benämns SFTI (Single Face to Industry). SFTI:s standarder definieras som olika scenarier.

Vad innebär detta för er?

Härnösands kommun använder affärsscenario SFTI 6.1 (avrop mot ramavtal) för att ta emot eller skicka elektroniska meddelanden i form av:

  • Elektroniska prislistor (pricat)
  • Order
  • Ordersvar
  • Faktura

Vi har möjlighet att ta emot elektroniska prislistor i excel-format med en given standard.