För anbudsgivare

Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. Klimatet för entreprenörskap och innovation är gott. Härnösands kommun vill underlätta för såväl stora som små företag att delta i kommunens upphandlingar. 

Härnösands kommun använder upphandlingssystemet e-Avrop för annonsering av upphandlingar.

Annonserad- eller inte annonserad upphandling?

Beroende på värdet av det behov som ska köpas in finns det olika krav gällande bland annat konkurrensutsättningen. Inköp av ett värde under 534 890 kronor upphandlas av kommunen genom en direktupphandling. En direktupphandling är en upphandling utan formkrav. Direktupphandlingar ska genomföras enligt kommunens Riktlinjer för inköp och upphandling och lagens grundläggande fem principer ska beaktas. Inköp av ett värde över 534 890 kronor upphandlas genom ett annonserat förfarande.  

Upphandlingsförfaranden‌

Direktupphandling

Annonserad upphandling             

  • < 534 890 kronor
  • Inga krav på annonsering
  • Publiceras inte i e-Avrop
  • Inga formkrav
  • Kommunens Riktlinjer tillämpas
  • > 534 890 kronor
  • Krav på annonsering
  • Publiceras i e-Avrop
  • Krav gällande utformning

 

Klicka på rubrikerna i vänstermenyn för att få mer information om vad du som leverantör bör tänka på när du lämnar ett anbud.

Om du som företagare vill berätta för kommunen om vilka tjänster/produkter som just ditt företag kan erbjuda är du välkommen att kontakta oss för ett möte. 

Maila eller ring oss för ett besök. E-post: upphandling@harnosand.se Telefon: 0611-34 80 46.