Lämna anbud i en upphandling

Härnösands kommuns annonserade upphandlingar hittar du via kommunens hemsida. Kommunen använder sig att upphandlingssystemet e-Avrop. Om du som företagare vill lämna anbud i någon av kommunens annonserade upphandlingar beskriver vi här hur du ska gå till väga. 

Checklista:

1. Registrera ett konto på e-Avrop och logga in. Det är kostnadsfritt
att registrera ett konto och att lämna anbud.

2. Klicka på Aktuella upphandlingar och välj vilka upphandlingar du vill
bevaka.

3. Hämta förfrågningsunderlaget till den upphandling som du är intresserad av och läs igenom materialet.

4. Ställ frågor via e-Avrop så snart som möjligt om du upplever att något är oklart. Alla frågor och svar publiceras löpande för att ge alla anbudsgivare samma information vid samma tidpunkt.

5. Håll dig uppdaterad gällande eventuella ändringar i underlaget, du
informeras via e-post.

6. Sammanställ alla handlingar som önskas och besvara det som efterfrågas.

7. Skicka in ditt anbud elektroniskt via e-Avrop. Du får ett kvitto på att
ditt anbud har skickats.

8. När anbudstiden har gått ut görs en anbudsprövning av samtliga mottagna anbud.

9. När resultatet av upphandlingen är klart skickas ett tilldelningsbeslut
till alla leverantörer som lämnat anbud.

10. Tidigast tio dagar efter tilldelningsbeslutet skrivs avtal med den
vinnande leverantören, under förutsättning att ingen överprövar beslutet.

 

Tips när du ska lämna anbud:

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget noggrant (frågor gällande
    underlaget ska ställas inom angiven tid) 
  • Ställda skallkrav ska uppfyllas, anbudet riskerar annars att bli förkastat om dessa krav inte är uppfyllda
  • Var noggrann och ange allt som kan vara av vikt för bedömningen av
    anbudet (när anbudet är inlämnat får kompletteringar och förtydliganden endast göras i begränsad omfattning)
  • Säkerställ att anbudet lämnas inom angiven tid

Vi ser fram emot ditt anbud!