Översiktsplan

Ny översiktsplan antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-30

Flygbild över Härnösand

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Förklaring till kartor.pdföppnas i nytt fönster 297.3 kB
PDF Miljökonsekvens-beskrivning.pdföppnas i nytt fönster 276.5 kB
PDF Synpunkter och svar Utlåtande.pdföppnas i nytt fönster 287.5 kB

För mer information kontakta
Uno Jonsson
Tillväxtchef
Tel: 0611 - 34 82 52
E-post: uno.jonsson@harnosand.se