Hållbara Härnösand

Fotovy av stadens centrum över nattviken i Härnösand.

Visionen är att bygga en hållbar framtid i Härnösand. En framtid där våra liv ska vara i balans med miljön. Vi ska leva som vi lär och visa vägen, och för att nå ända fram behöver vi en gemensam kraft. Tillsammans får vi saker att hända – för oss och våra kommande generationer.

Här hittar du samlad information om Härnösands miljö- och hållbarhetsarbete, vad som påverkar klimatet, hur klimatet påverkar oss och hur hela Härnösand kan bidra till en hållbar utveckling av Härnösands kommun. Här presenterar vi även våra engagemang, samarbeten och projekt.

Nedan följer ett urval av de åtgärder som gör Härnösands kommun med bolag till en ledande miljökommun i Sverige.

Stolpe in i Stad och Land

En elbil som laddas

Vi fortsätter bygga ut infrastrukturen för laddbara bilar tillsammans med andra aktörer i Härnösand och kan med det bli laddtätast i Sverige sett till hur många som bor i Härnösand.

Läs mer om Stolpe in i Stad och Land.
länk till annan webbplats

Med matavfall i tanken i ett slutet kretslopp

En buss på Nybrogatan i Härnösand

Biogasproduktion i ett unikt lokalt småskaligt slutet kretslopp. Biogasen som produceras i Äland uppgraderas och blir fordonsgas vid tankställe i nära anslutning till E4:an.

Läs mer om biogas i Härnösand.länk till annan webbplats

Sveriges första fossilfria bussflotta 

En elbil som laddas

Vi var tidiga med helt elektriska bussar i vanlig stadstrafik och först i Sverige med att köra alla bussar i stads- och landsbygdstrafik, beställningstrafik och skolbussar fossilfritt.

Första året med 100 % fossilfria bussar i Härnösand.länk till annan webbplats

Kretsloppsparken

En buss på Nybrogatan i Härnösand

Härnösands kretsloppspark är inte bara en komplett återvinningscentral. Det är en arena för kretsloppstänk samtidigt som det är en plats för människor att komma in i vardagen igen.

Läs mer om Kretsloppsparken.länk till annan webbplats

Härnösands Energipark

En elbil som laddas

En mötesplats där småskalig utveckling av energi kan byggas, testas och samtidigt få betalt för den energi (el och värme) som överförs till anslutna kunder i Härnösand.

Läs mer om Härnösands Energipark.länk till annan webbplats

100 % lokalproducerad el

En buss på Nybrogatan i Härnösand

Sol, vind och trädbränslen. Vi använder bara förnybar el som är lokalt producerad i kommunens verksamheter. Nu kan även våra medborgare och besökare köpa den också.
Läs mer 100 % lokalproducerad el.länk till annan webbplats

Vindkraft på Vårdkasen

En elbil som laddas

Första vindkraftverket installerades redan i samband med Härnösands 400 års jubileum 1985. Sedan år 2012 har den sällskap av två vindkraftverk som vardera producerar sex gånger mer. 

Läs mer om vindkraft på Vårdkasen.länk till annan webbplats