Barnbokslut

Två barn vid lekplats

Målet för barnpolitiken i Sverige är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Målet utgår från barnkonventionen och speglar barnkonventionens budskap om barn.

Härnösands barnbokslut 2015 vill lyfta barnperspektivet inom kommunens alla områden. Bokslutet utgörs av en sammanställning av indikatorer som visar på hur barn och ungdomars situation ser ut i Härnösands kommun.

Här kan du ta del av Barnbokslutet 2015PDF (pdf, 702.7 kB)